ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló (Fogyasztó) a karikagyuru.com címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt, általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni a Weboldalunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen szerődés, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés, a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Üzemeltetői adatok

- Cégnév: Virág & Társa Kft. - Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 42-46. - Telephely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8. első emelet 123. - Adószám: 12149030-2-41 - Cégjegyzék szám: 01-09-469480 - Szerződés nyelve: magyar - Elektronikus elérhetőség: info@karikagyuru.com - Telefonos elérhetőség: +36 30 / 9843 090 - Tárhelyszolgáltató elérhetőségei: https://www.dreamhost.com A szolgáltató, a jelen általános szerződési feltételekben, a továbbiakban Üzemeltető. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: Ékszerek, gyűrűk, karikagyűrűk Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek, eltérhetnek a valóságostól.

Rendelési információk

A megjelenített termékek a weboldalon keresztül, online vagy telephelyünkön személyesen rendelhetőek meg. Termék kiszállításra csak külön szerződés megkötése esetén van lehetőség. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t. Amennyiben az Üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az Üzemeltető, nem köteles a terméket, a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani, a vásárló részére, a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel, nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga. A weboldalunkon megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, képét, árát, egyéb tulajdonságait. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére, nevére vagy árára. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az Üzemeltetői adatok között rögzített, e-mail címen vagy telefonszámon, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot, az Üzemeltetővel.

Rendelés menete

1. A kiválasztott terméket, annak adatlapján a „Megrendelés” gomb segítségével tudja jelezni az Üzemeltető felé a vásárlás szándékát. 2. A termék adatlapja helyén megjelenik egy rövid űrlap, amit kötelező kitöltenie a termék megrendelése miatt. Az űrlapon szükséges megadnia a Fogyasztó nevét, telefonszámát, lakcímét és e-mail címét. 3. Az Üzemeltető e-mailben megkapja, a Fogyasztó által kiválasztott termék adatait, és a Fogyasztó által megadott személyes adatokat. (Erről az e-mailrő, kap egy másolatot, a Fogyasztó is.) Az Üzemeltető keresni fogja Önt, a megadott e-mail címen vagy telefonon. 4. Az Üzemeltető leegyeztet a Fogyasztóval egy személyes találkozót a telephelyen (1089 Bláthy Ottó utca 4-8. első emelet 123.). Ez a lépés, azért nélkülözhetetlen, mert a gyűrűk nagy része egyedileg készül a Fogyasztónak. Az Üzemeltetőnek tudnia kell, a Fogyasztó pontos ujj méretét és egyéb paramétereket, a kiválasztott gyűrűvel kapcsolatban. Figyelem! Az egyedileg készített gyűrűk esetén, az Üzemeltető előleget kér a fogyasztótól! Az előleg, a kiválasztott termék árának, a fele. Az előleget, a személyes találkozó alkalmával kell megfizetni a Fogyasztónak, az Üzemeltető felé. Az előleg kifizetése után, nincs lehetősége a Fogyasztónak, elállni a vásárlástól vagy a termék cseréjét kérnie. Természetesen az Üzemeltető kiállít egy bizonylatot az előlegről, amiről 2 példány készül. Mindkét félnek jut egy-egy példány. 5. Az Üzemeltető keresni fogja (telefonon vagy e-mailen), a személyesen megbeszélt határidőn belül, amikor a gyűrű elkészült. 6. A két fél között megbeszélt és leegyeztetett időpontban, a gyűrű átvétele az utolsó lépés. Illetve a fennmaradó ár kifizetése, készépénzben.

Megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. Egy adott megrendelés, legfeljebb 3 munkanap alatt feldolgozásra kerül. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, egyedi. Termékhez szükséges alapanyag(ok) készletétől függ, valamint az elkészítési időtől. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget, a megrendelt termék esetleges technikai, beszállítói, vagy rajta kívül álló okok miatt történő, előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

Ahogy azt korábban is olvashatta, az Üzemeltető alapvetően nem szállítja, a megrendelt terméket házhoz. A terméket, általában a telephelyen lehet személyesen átvenni. A termék kifizetésére csak átvételkor van lehetőség, készpénzzel vagy átutalással. A termék, telephelytől eltérő helyszínen történő átvételére, csak külön megállapodás megkötésével van lehetőség.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében, a jelen pont rendelkezései, kizárólag a Fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A Fogyasztó, a megrendelt termék kézhez vételétől számított, 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti, a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a Fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az Üzemeltetővel, egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben vagy e-mailben). Az Üzemeltető, az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően, haladéktalanul köteles azt visszaigazolni, a Fogyasztó felé. A Fogyasztó elállása esetén, a megrendelt terméket, köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül, az Üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a Fogyasztót terheli. Amennyiben a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül, köteles az Üzemeltető, a Fogyasztónak, az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni. A szolgáltatónak, a visszafizetési kötelezettségét, mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a Fogyasztó hitelt érdemlő igazolását, a termék visszaküldéséről, nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén, az Üzemeltető, a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye. Üzemeltető követelheti a Fogyasztótól, a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen, a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése, a Fogyasztót terhelik.

Nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog:

- Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által, nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ - Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten, a Fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján, egyedi kérésének megfelelően került előállításra - Olyan termék esetében, amelynél a Fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget, az Üzemeltető sürgős javítási vagy karbantartási munkáknál

Szavatosság

Az ékszerekre, átvételtől számított 1 év szavatosság vonatkozik. A szavatosság / garancia érvényesítéséhez, a hibás terméket kérjük, az eredeti tanúsítvánnyal / számlával együtt címünkre (1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8. első emelet 123.) visszahozni. A szavatosságot / garanciát, csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul, az eredeti tanúsítvánnyal / számlával együtt hozza vissza.

A szavatossági / garancia igény nem érvényesíthető

- A nem rendeltetésszerű használatokból eredő meghibásodásokra, illetve sérülésekre - A méretváltoztatásokra - A termék anyagából adódó egészségügyi hatásokra (pl. fémallergia) - A különféle vegyszerek (kozmetikumok, tisztítószerek, stb.) által okozott károsodásokra, elszíneződésekre - Használatból eredő kopásra, illetve korrodálásra A javítás céljából visszajuttatott terméket megvizsgáljuk és a javítását, a lehető legrövidebb időn belül megkezdjük. Ezen javítások, Fogyasztó részére, természetesen díjmentesek. Amennyiben a termék vizsgálata során kiderül, hogy a hiba valamely olyan okból keletkezett, melyre a szavatosság / garancia igény nem érvényesíthető (lásd feljebb), az esetleges javítási költség, a Fogyasztót terheli. Ez esetben a javítás megkezdése előtt, a Fogyasztót, a várható költségekről tájékoztatjuk. Amennyiben, a Fogyasztó ebben az esetben, nem kéri a javítás elvégzését, a terméket visszajuttatjuk a Fogyasztóhoz. A szavatossági / garanciális ügyintézés további részleteire, a PTK-ban a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben, illetve a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A vásárlástól való elállás, pénzvisszafizetési garancia

A 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül, lehetőség van a vásárlástól elállni. Azaz, ha a termék esetleg valami miatt nem megfelelő, és Ön hiánytalanul és sérülésmentesen címünkre (1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8. első emelet 123.) visszahozza, visszafizetjük a megrendelt termék teljes vételárát. Figyelem! A 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet 5.§C pontjának értelmében, méretre elkészített karikagyűrű és egyedi ékszerek készítése esetén, a Fogyasztót, a vásárlástól való elállás joga, nem illeti meg.
 
2024 © Karikagyuru.com